انواع قیمت سهام در بورس (بخش دوم)

انواع قیمت سهام در بورس (بخش دوم)

انواع قیمت سهام در بورس (بخش دوم) در درس قبل، اطلاعات خوبی درباره سهام بدست آوردیم. اطلاعاتی از قبیل اینکه حجم معاملات سهام در بورس در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار بسیار بیشتر است. بنابراین می توانیم بگوییم که

سهام چیست ؟

سهام چیست ؟

سهام چیست ؟ در درس قبل، درباره اوراق مشارکت و اوراق اجاره صحبت کردیم و گفتیم که اگر بخواهیم اوراق بهادار را بر اساس میزان ریسک آنها طبقه بندی کنیم، اوراق اجاره و اوراق مشارکت جزو کم ریسک ترین انواع