اندیکاتورهای معاملاتی

اندیکاتور های معاملاتی (Trading Indicators) یا ترجمه فارسی آن نشانگرها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجیدن قدرت روند های بازار و یا حتی پیش بینی آینده روند ها در بازار  در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

تقسیم بندی اندیکاتورهای معاملاتی

۱-اندیکاتورهای روندنما (trend indicators): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

۲-اندیکاتورهای نوسان گر یا اوسیلاتورها (oscillators): هدفشان فهم و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است.

۳-اندیکاتورهای حجم(volume indicators): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.