آموزش بورس

آموزش بورسهمهی افراد جامعهی ما بورس را نمیشناسند و با نحوهی سرمایهگذاری در بورس و فواید و سودمندیهای ناشی از آن آشنا نیستند. این در حالی است که آموزش بورس و فعالیت در آن میتواند در زندگی اقتصادی مردم بسیار مؤثر باشد. تا همین سالهای اخیر، بیشتر مردم پساندازهای خود را فقط در بانکها نگهداری میکردند و با راههای دیگر استفاده از اندوختههای خود آشنا نبودند.

اما امروزه بسیار شنیده میشود که راه دیگری هم برای استفاده از پساندازها وجود دارد و آن این است که یک فرد عادی میتواند در مالکیت واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ مشارکت نماید و از نتایج مشارکت و سرمایهگذاری خود به سادگی بهرهمند شود به همین دلیل است که افراد به دنبال آموزش بورس و نحوه سرمایه گذاری در بورس هستند. اما به راستی چگونه ممکن است یک فرد عادی با سرمایهای اندک در سرمایهگذاریهای بزرگی شریک شود در حالی که نه شرکای خود را میشناسد و نه امکان کسب اطلاع از نحوهی فعالیت، میزان هزینهها، درآمدها و … دارد؛ گذشته از این، اصلاً چنین کسی چگونه میتواند از حساب و دخل و خرج این مرکز تولیدی که در آن مشارکت کرده است آگاهی پیدا کند و با خیال راحت به سرمایه گذاری در بورس بپردازد؟ با دوره آموزش بورس که در زیر برای شما فراهم کرده ایم می توانید به تمامی این سوالات پاسخ دهید.

مهم نیست که شما، کارمند هستید یا دانشجو، خانم خانه دار هستید یا صاحب یک فروشگاه، جوان هستید یا بازنشستـه. مهم این است که بیاموزید از پس اندازهای خود به بهترین شکل استفاده کنید. آموزش بورس و سرمایه گذاری در آن ، یکی از روش های مناسب، قانونی و مطمئن برای کسب ثروت است، پس هوشمندانه سرمایه گذاری کنید.

بهترین مجموعه ی آموزش بورس به صورت رایگان در زیر جمع آوری شده و هرهفته نیز به آن افزوده خواهد شد.

فصل اول – تاریخچه ی پیدایش بورس در ایران

فصل دوم – معرفی مفهوم بورس به عنوان یک بازار

فصل سوم – نقش بورس در نظام اقتصادی

فصل چهارم – مزایای سرمایه گذاری بورس(بخش اول)

فصل پنجم – مزایای سرمایه گذاری بورس(بخش دوم)

فصل ششم – مزایای سرمایه گذاری بورس(بخش سوم)

فصل هفتم – مزایای بورس برای سرمایه پذیران

فصل هشتم – مفهوم ریسک و بازده

فصل نهم – اهمیت خودشناسی به عنوان مقدمه سرمایه گذاری

فصل دهم – تفاوت افراد ریسک پذیر و ریسک گذیر

فصل یازدهم – انواع ریسک ها(بخش اول)

فصل دوازدهم – انواع ریسک ها(بخش دوم)

فصل سیزدهم – اطلاعات و نقش آن در سرمایه گذاری

فصل چهاردهم – مروری بر گذشته

فصل پانزدهم – سرمایه گذاری  در بورس مناسب چه کسانی است؟

فصل شانزدهم آموزش بورس – چگونه وارد بورس شویم؟

فصل هفدهم – روش های خرید و فروش سهام

فصل هجدهم – روش های تعیین قیمت خرید و فروش

فصل نوزدهم – کارمزد معاملات در بورس

فصل بیستم – سامانه معاملات در بورس چگونه کار می کند؟

فصل بیست و یکم – خرید و فروش سهام به صورت تلفنی

فصل بیست و دوم – خرید و فروش اینترنتی و آنلاین

فصل بیست و سوم آموزش بورس – نحوه ی دسترسی به سامانه معاملات آنلاین

فصل بیست و چهارم – نکات اساسی در معاملات آنلاین

فصل بیست و پنجم – مرور 24 قسمت گذشته

فصل بیست و ششم – آشنایی با انواع اوراق بهادار و اوراق مشارکت

فصل بیست و هفتم – آیا اوراق مشارکت اسلامی است؟

فصل بیست و هشتم – اوراق اجاره چیست؟

فصل بیست و نهم – نقش نهاد واسط در اوراق اجاره چیست؟

فصل سی ام – معرفی سایر ارکان دخیل در فرایند انتشار اوراق اجاره

فصل سی و یکم – انواع اوراق اجاره

فصل سی و دوم آموزش بورس – سهام چیست؟

فصل سی و سوم – خرید سهام چه مزیت هایی دارد؟

فصل سی و چهارم – نقش عوامل محیطی بر قیمت سهام شرکت ها

فصل سی و پنجم – نقش عوامل صنعت بر قیمت سهام شرکت ها

فصل سی و ششم – نقش عوامل درونی بر قیمت سهام شرکت ها

فصل سی و هفتم – انواع قیمت سهام در بورس(بخش اول)

فصل سی و هشتم – انواع قیمت سهام در بورس(بخش دوم)

فصل سی و نهم – انواع قیمت سهام در بورس(بخش سوم)

فصل چهلم – معرفی گواهی حق تقدم خرید سهام

فصل چهل و یکم آموزش بورس – معرفی قراردادهای آتی

فصل چهل و دوم – مروری بر 17 قسمت گذشته

فصل چهل و سوم – برخی اصطلاحات رایج در بازار سهام(بخش اول)

فصل چهل و چهارم – برخی اصطلاحات رایج در بازار سهام(بخش دوم)

فصل چهل و پنجم – برخی اصطلاحات رایج در بازار سهام(بخش سوم)

فصل چهل و ششم – معرفی شاخص های بورس(بخش اول)

فصل چهل وهفتم – معرفی شاخص های بورس(بخش دوم)

فصل چهل و هشتم – معرفی شاخص های بورس(بخش سوم)

فصل چهل و نهم – معرفی شاخص های بورس(بخش چهارم)

فصل پنجاهم  آموزش بورس – معرفی صندوق های سرمایه گذاری

فصل پنجاه و یکم – انواع صندوق های سرمایه گذاری

فصل پنجاه و دوم – صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(بخش اول)

فصل پنجاه و سوم – صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس(بخش دوم)

فصل پنجاه و چهارم – معیار های انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری مناسب

فصل پنجاه و پنجم – فرایند های سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

فصل پنجاه و ششم آموزش بورس – معرفی سبدگردانی

فصل پنجاه و هفتم – معرفی مشاور سرمایه گذاری

فصل پنجاه و هشتم – معرفی شرکت پردازش اطلاعات مالی

فصل پنجاه و نهم – مروری بر 14 قسمت گذشته

فصل شصتم – شیوه های تحلیل در سرمایه گذاری(تحلیل بنیادی)

فصل شصت و یکم – شیوه های تحلیل در سرمایه گذاری(تحلیل تکنیکال)

فصل شصت و دوم – حقوق سهامداران بخش اول(حقوق مالی)

فصل شصت و سوم – حقوق سهامداران بخش دوم(حقوق غیرمالی 1)

فصل شصت و چهارم آموزش بورس – حقوق سهامداران بخش دوم(حقوق غیرمالی 2)

فصل شصت و پنجم – آشنایی با پایگاه های اینترنتی بازار سرمایه(بخش اول)

فصل شصت و ششم – آشنایی با پایگاه های اینترنتی بازار سرمایه(بخش دوم)

فصل شصت و هفتم – آشنایی با پایگاه های اینترنتی بازار سرمایه(بخش سوم)