سیگنالهای رایگان 17 ژانویه 2018

1 –  LTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 165.00, SL@ 170.50, TP1@ 160.00, TP2@ 151.00, TP3@ 135.00.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 9850, SL@ 10050, TP1@ 9600, TP2@ 9100, TP3@ 8350.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 –  EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.2201, SL@ 1.2170, TP1@ 1.2225, TP2@ 1.2250, TP3@ 1.2285.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 –  USD/JPY LONG (BUY NOW (3:29 GMT)) @ 110.67, SL@ 110.35, TP1@ 110.90, TP2@ 111.43, TP3@ 111.68.

Entry size: 1/2 of usual entry


Daily Results

1 –  LTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 165.00 entry was closed by Stop Loss at @ 170.50 with 55 pips loss.

2 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 9850 entry was closed by Trailing Stop at the entry level.

3 –  EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.2201 entry was closed by TP3 at @ 1.2285 with 84 pips profit.

4 –  USD/JPY LONG (BUY NOW (3:29 GMT)) @ 110.67 entry is still open. It is recommendedto closed entry NOW (Jan 17th 3:13 GMT) at @ 111.32 with 65 pips profit.

Total: +94 pips profit

آرامش در معامله گری با سیگنالهای پرایس اکشن

برای مطلع شدن از تخفیف ها و برنامه های بخش سیگنال فارکس در سایت ما، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

سیگنالهای رایگان 17 ژانویه 2018

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *