سیگنالهای رایگان 17 ژانویه 2018

1 –  LTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 165.00, SL@ 170.50, TP1@ 160.00, TP2@ 151.00, TP3@ 135.00.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 9850, SL@ 10050, TP1@ 9600, TP2@ 9100, TP3@ 8350.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 –  EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.2201, SL@ 1.2170, TP1@ 1.2225, TP2@ 1.2250, TP3@ 1.2285.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 –  USD/JPY LONG (BUY NOW (3:29 GMT)) @ 110.67, SL@ 110.35, TP1@ 110.90, TP2@ 111.43, TP3@ 111.68.

Entry size: 1/2 of usual entry


Daily Results

1 –  LTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 165.00 entry was closed by Stop Loss at @ 170.50 with 55 pips loss.

2 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 9850 entry was closed by Trailing Stop at the entry level.

3 –  EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.2201 entry was closed by TP3 at @ 1.2285 with 84 pips profit.

4 –  USD/JPY LONG (BUY NOW (3:29 GMT)) @ 110.67 entry is still open. It is recommendedto closed entry NOW (Jan 17th 3:13 GMT) at @ 111.32 with 65 pips profit.

Total: +94 pips profit

این یه بار رو ریسک کنید!
اسم و ایمیل خودتون رو ثبت کنید تا بهتون یاد بدیم چطوری در کمتر از 10 دقیقه در یک صنعت پرسود سرمایه گذاری کنید و تا 24 ماه سود خیلی خوبی رو بدست بیاورید.
سیگنالهای رایگان 17 ژانویه 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *