سیگنالهای رایگان 19 آوریل 2018

1 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 514.50, SL@ 518.50, TP1@ 510.00, TP2@ 505.00, TP3@ 500.50.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1352.50, SL@ 1349.50, TP1@ 1355.50, TP2@ 1360.00, TP3@ 1364.00.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 – BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 7740, SL@ 8100, TP1@ 7400, TP2@ 7100, TP3@ 6800.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 – EUR/USD LONG (BUY NOW (1:32 GMT)) @ 1.2369, SL@ 1.2335, TP1@ 1.2395, TP2@ 1.2420, TP3@ 1.2445.


Daily Results

1 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 514.500 order did not trigger.

2 – XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1352.50 entry was closed by Trailing Stop at @ 1354.50 with 20 pips profit.

3 – BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 7740 order did not trigger.

4 – EUR/USD LONG (BUY NOW (1:32 GMT)) @ 1.2369 entry was closed by Trailing Stop at @ 1.2375 with 6 pips profit.

Total: +26 pips profit

آرامش در معامله گری با سیگنالهای پرایس اکشن

برای مطلع شدن از تخفیف ها و برنامه های بخش سیگنال فارکس در سایت ما، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

سیگنالهای رایگان 19 آوریل 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *