سیگنالهای رایگان 20 آوریل 2018

1 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 547.50, SL@ 551.00, TP1@ 545.00, TP2@ 540.00, TP3@ 521.00.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 – USD/JPY SHORT (SELL Limit) @ 107.75, SL@ 108.10, TP1@ 107.50, TP2@ 107.25, TP3@ 107.00.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 – BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 7740, SL@ 8100, TP1@ 7400, TP2@ 7100, TP3@ 6800.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.4125, SL@ 1.4095, TP1@ 1.4150, TP2@ 1.4180, TP3@ 1.4220.

Entry size: 1/2 of usual entry


Daily Results

1 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 547.50 order did not trigger.

2 – USD/JPY SHORT (SELL Limit) @ 107.75 entry was closed manually right before market weekend break at @ 107.62 with 13 pips profit.

3 – BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 7740 order did not trigger.

4 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.4125 order did not trigger.

Total: +13 pips profit

آرامش در معامله گری با سیگنالهای پرایس اکشن

برای مطلع شدن از تخفیف ها و برنامه های بخش سیگنال فارکس در سایت ما، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

سیگنالهای رایگان 20 آوریل 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *