سیگنالهای رایگان 21 دسامبر 2017

1 –  LTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 287,50, SL@ 291,50, TP1@ 280,00, TP2@ 270,00, TP3@ 238,00.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 –  ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 645,00, SL@ 655,00, TP1@ 635,00, TP2@ 620,00, TP3@ 601.50.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 14750, SL@ 14900, TP1@ 14500, TP2@ 14000, TP3@ 11250.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 –  EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1832, SL@ 1.1795, TP1@ 1.1855, TP2@ 1.1900, TP3@ 1.1935.

Entry size: 1/2 of usual entry

5 –  XAU/USD LONG LONG (BUY Limit) @ 1259.50, SL@ 1256.50, TP1@ 1262.50, TP2@ 1268.50, TP3@ 1274.50.

Entry size: 1/2 of usual entry


1 –  LTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 287,50 entry was closed by TP3 at @ 238,00 with 495 pips profit.

2 –  ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 645,00 order was closed by Trailing Stop at the entry level.

3 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 14750 entry was closed by Trailing Stop at @ 14500 with 250 pips profit.

4 –  EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1832 entry is still open with pending 17 pips profit (Dec 22nd 4:42 GMT).

5 –  XAU/USD LONG LONG (BUY Limit) @ 1259.50 order did not trigger.

Total: +762 pips profit

آرامش در معامله گری با سیگنالهای پرایس اکشن

برای مطلع شدن از تخفیف ها و برنامه های بخش سیگنال فارکس در سایت ما، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

سیگنالهای رایگان 21 دسامبر 2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *