سیگنالهای رایگان 22 دسامبر 2017

1 –  LTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 265,50, SL@ 270,50, TP1@ 260,00, TP2@ 250,00, TP3@ 238,00.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 –  ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 625,00, SL@ 631,00, TP1@ 620,00, TP2@ 610,00, TP3@ 601.50.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 12750, SL@ 12900, TP1@ 12500, TP2@ 12000, TP3@ 11250.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 –  EUR/USD LONG (BUY NOW (5:06)) @ 1.1848, SL@ 1.1815, TP1@ 1.1875, TP2@ 1.1900, TP3@ 1.1935.

Entry size: 1/2 of usual entry

5 –  USD/CAD SHORT (SELL Stop) @ 1.2675, SL@ 1.2705, TP1@ 1.2650, TP2@ 1.2625, TP3@ 1.2590.

Entry size: 1/2 of usual entry


Daily Results

1 –  LTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 287,50 entry was closed by TP3 at @ 238,00 with 495 pips profit.

2 –  ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 625,00 entry was closed by TP3 at @ 601.50 with 235 pips profit.

3 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 12750 entry was closed by Trailing Stop at @ 12400 with 350 pips profit.

4 –  EUR/USD LONG (BUY NOW (5:06)) @ 1.1848 entry was closed manually right before market weekend break at @ 1.1863 with 15 pips profit.

5 –  USD/CAD SHORT (SELL Stop) @ 1.2675 order did not trigger.

Total: +1095 pips profit

آرامش در معامله گری با سیگنالهای پرایس اکشن

برای مطلع شدن از تخفیف ها و برنامه های بخش سیگنال فارکس در سایت ما، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

سیگنالهای رایگان 22 دسامبر 2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *