سیگنالهای رایگان 25 آوریل 2018

1 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 684.50, SL@ 688.00, TP1@ 680.00, TP2@ 674.00, TP3@ 664.00.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 – USD/JPY SHORT (SELL Stop) @ 108.45, SL@ 108.75, TP1@ 108.20, TP2@ 107.75, TP3@ 107.50.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 – BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 9350, SL@ 9700, TP1@ 9000, TP2@ 8550, TP3@ 8100.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.2226, SL@ 1.2195, TP1@ 1.2250, TP2@ 1.2285, TP3@ 1.2320.

Entry size: 1/2 of usual entry

5 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.4035, SL@ 1.3995, TP1@ 1.4070, TP2@ 1.4100, TP3@ 1.4150.

Entry size: 1/2 of usual entry


Daily Results

1 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 684.50 entry was closed by Trailing Stop at @ 678.50 with 60 pips profit.

2 – USD/JPY SHORT (SELL Stop) @ 108.45 order did not trigger.

3 – BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 9350 entry was closed by Trailing Stop at @ 8950 with 35 pips profit.

4 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.2226 entry was closed by Stop Loss at @ 1.2195 with 31 pips loss.

5 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.4035 order did not trigger.

Total: +64 pips profit

آرامش در معامله گری با سیگنالهای پرایس اکشن

برای مطلع شدن از تخفیف ها و برنامه های بخش سیگنال فارکس در سایت ما، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

سیگنالهای رایگان 25 آوریل 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *