سیگنالهای رایگان 26 دسامبر 2017

1 –  ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 731.00, SL@ 726.00, TP1@ 735.00, TP2@ 745.00, TP3@ 774.00.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 12750, SL@ 12900, TP1@ 12500, TP2@ 12000, TP3@ 11250.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 –  EUR/USD LONG (BUY NOW (1:48)) @ 1.1866, SL@ 1.1820, TP1@ 1.1885, TP2@ 1.1935, TP3@ 1.1990.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 –  USD/CAD SHORT (SELL Stop) @ 1.2675, SL@ 1.2705, TP1@ 1.2650, TP2@ 1.2625, TP3@ 1.2590.

Entry size: 1/2 of usual entry


Daily Results

1 –  ETH/USD LONG (BUY Stop) @ 731.00 entry was closed by Trailing Stop at @ 741.00 with 100 pips profit.

2 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 12750 order did not trigger,

3 –  EUR/USD LONG (BUY NOW (1:48)) @ 1.1866 entry is still open with pending (Dec 28th 3:17 GMT @ 1.1909) with 43 pips profit.
Update (Dec 29th 5:10 GMT): It is recommended to close entry NOW at @ 1.1945 with 79 pips profit.

4 –  USD/CAD SHORT (SELL Stop) @ 1.2675 order did not trigger,

Total: +179 pips profit

آرامش در معامله گری با سیگنالهای پرایس اکشن

برای مطلع شدن از تخفیف ها و برنامه های بخش سیگنال فارکس در سایت ما، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

سیگنالهای رایگان 26 دسامبر 2017

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *