سیگنالهای رایگان 3 می 2018

1 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 654.00, SL@ 658.50, TP1@ 650.00, TP2@ 641.00, TP3@ 620.00.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 – USD/JPY SHORT (SELL Stop) @ 109.40, SL@ 109.70, TP1@ 109.15, TP2@ 108.80, TP3@ 108.50.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 – BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 8850, SL@ 8750, TP1@ 9150, TP2@ 8550, TP3@ 8050.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3680, SL@ 1.3650, TP1@ 1.3710, TP2@ 1.3750, TP3@ 1.3780.

Entry size: 1/2 of usual entry

5 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1949, SL@ 1.1920, TP1@ 1.1980, TP2@ 1.2020, TP3@ 1.2100.

Entry size: 1/2 of usual entry


Daily Results

1 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 654.00 order did not trigger.

2 – USD/JPY SHORT (SELL Stop) @ 109.40 entry is still open. It is recommended to close entry NOW (May 4th 3:16 GMT) at @ 108.99 with 41 pips profit.

3 – BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 8850 order did not trigger.

4 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3680 order did not trigger.

5 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.1949 entry is still open. It is recommended to close entry NOW (May 4th 3:16 GMT) at @1.1990 with 41 pips profit.

Total: +82 pips profit

آرامش در معامله گری با سیگنالهای پرایس اکشن

برای مطلع شدن از تخفیف ها و برنامه های بخش سیگنال فارکس در سایت ما، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

سیگنالهای رایگان 3 می 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *