سیگنالهای رایگان 31 ژانویه 2018

1 –  USD/CAD LONG (BUY NOW (1:26 GMT)) @ 1.2329, SL@ 1.2295, TP1@ 1.2355, TP2@ 1.2375, TP3@ 1.2400.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 –  XAU/USD SHORT (SELL Stop) @ 1333.50,, SL@ 1336.50, TP1@ 1331.00, TP2@ 1328.50, TP3@ 1325.50.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 –  XRP/USD SHORT (SELL Stop) @ 0.9750, SL@ 1.0050, TP1@ 0.9500, TP2@ 0.9000, TP3@ 0.8550.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 9450, SL@ 9750, TP1@ 9250, TP2@8850, TP3@ 8250.

Entry size: 1/2 of usual entry

5 –  USD/JPY LONG (BUY NOW (1:26 GMT)) @ 108.90, SL@ 108.55, TP1@ 109.15, TP2@ 109.40, TP3@ 109.70.

Entry size: 1/2 of usual entry


Daily Results

1 –  USD/CAD LONG (BUY NOW (1:26 GMT)) @ 1.2329 entry was closed by Stop Loss at @ 1.2295 with 34 pips loss.

2 –  XAU/USD SHORT (SELL Stop) @ 1333.50 entry was closed by Stop Loss at @ 1336.50 with 30 pips loss.

3 –  XRP/USD SHORT (SELL Stop) @ 0.9750 order did not trigger.

4 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 9450 order did not trigger.

5 –  USD/JPY LONG (BUY NOW (1:26 GMT)) @ 108.90 entry was closed by Trailing Stop at @ 109.17 with 27 pips profit.

Total: -37 pips loss

آرامش در معامله گری با سیگنالهای پرایس اکشن

برای مطلع شدن از تخفیف ها و برنامه های بخش سیگنال فارکس در سایت ما، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

سیگنالهای رایگان 31 ژانویه 2018

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *