سیگنالهای رایگان 4 آوریل 2018

1 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 394.50, SL@ 398.50, TP1@ 391.00, TP2@ 385.00, TP3@ 377.50.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.2262, SL@ 1.2230, TP1@ 1.2290, TP2@ 1.2330, TP3@ 1.2400.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 – BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 6750, SL@ 7100, TP1@ 6500, TP2@ 6250, TP3@ 6050.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.4125, SL@ 1.4095, TP1@ 1.4150, TP2@ 1.4200, TP3@ 1.4240.

Entry size: 1/2 of usual entry


Daily Results

1 – ETH/USD SHORT (SELL Stop) @ 394.50 entry wa closed by trailing Stop at @ 385.00 with 95 pips profit.

2 – EUR/USD LONG (BUY Limit) @ 1.2262 entry was closed by Trailing Stop at @ 1.2289 with 27 pips profit.

3 – BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 6750 entry is still open. It is recommended to close half of the entry NOW (Apr 5th 2:25 GMT) at @ 6620 with 13 pips profit and leave the other half open.

4 – GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.4125 order did not trigger.

Total: +135 pips profit

آرامش در معامله گری با سیگنالهای پرایس اکشن

برای مطلع شدن از تخفیف ها و برنامه های بخش سیگنال فارکس در سایت ما، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

سیگنالهای رایگان 4 آوریل 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *