سیگنالهای رایگان 7 فوریه 2018

1 –  EUR/USD SHORT (SELL NOW (01:43 GMT) @ 1.2389, SL@ 1.2418, TP1@ 1.2350, TP2@ 1.2335, TP3@ 1.2305.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 –  XAU/USD SHORT (SELL Stop) @ 1324.00,, SL@ 1327.50, TP1@ 1321.50, TP2@ 1318.50, TP3@ 1316.00.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 –  XRP/USD SHORT (SELL Stop) @ 0.6800, SL@ 0.7150, TP1@ 0,6500,TP2@ 0.6250, TP3@ 0.6050.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 6850, SL@ 7200, TP1@ 6500, TP2@ 6000, TP3@ 5550.

Entry size: 1/2 of usual entry

5 –  USD/CAD LONG (BUY Stop) @ 1.2525, SL@ 1.2495, TP1@ 1.2550, TP2@ 1.2585, TP3@ 1.2600.

Entry size: 1/2 of usual entry


1 –  EUR/USD SHORT (SELL NOW (01:43 GMT) @ 1.2389 entry was closed by TP3 at @ 1.2305 with 84 pips profit.

2 –  XAU/USD SHORT (SELL Stop) @ 1324.00 entry was closed by TP3 at @ 1316 with 80 pips profit.

3 –  XRP/USD SHORT (SELL Stop) @ 0.6800 order did not trigger.

4 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 6850 order did not trigger.

5 –  USD/CAD LONG (BUY Stop) @ 1.2525 entry is still open. It is recommended to close entry NOW (Feb 8th 00:02 GMT) at @ 1.2568 with 43 pips profit.

Total: +207 pips profit

آرامش در معامله گری با سیگنالهای پرایس اکشن

برای مطلع شدن از تخفیف ها و برنامه های بخش سیگنال فارکس در سایت ما، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

سیگنالهای رایگان 7 فوریه 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *