سیگنالهای رایگان 8 فوریه 2018

1 –  EUR/USD LONG (BUY NOW (00:22 GMT) @ 1.2266, SL@ 1.2235, TP1@ 1.2295, TP2@ 1.2315, TP3@ 1.2340.

Entry size: 1/2 of usual entry

2 –  XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1321.20,, SL@ 1318.00, TP1@ 1324.00, TP2@ 1327.50, TP3@ 1329.50.

Entry size: 1/2 of usual entry

3 –  XRP/USD SHORT (SELL Stop) @ 0.6800, SL@ 0.7150, TP1@ 0,6500,TP2@ 0.6250, TP3@ 0.6050.

Entry size: 1/2 of usual entry

4 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 6850, SL@ 7200, TP1@ 6500, TP2@ 6000, TP3@ 5550.

Entry size: 1/2 of usual entry

5 –  GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3955, SL@ 1.3925, TP1@ 1.3980, TP2@ 1.4000, TP3@ 1.4050.

Entry size: 1/2 of usual entry


Daily Results

1 –  EUR/USD LONG (BUY NOW (00:22 GMT) @ 1.2266 entry was closed by Trailing Stop at @ 1.2270 with 4 pips profit.

2 –  XAU/USD LONG (BUY Stop) @ 1321.20 entry was closed by Stop Loss at @ 1318.00 with 32 pips loss.

3 –  XRP/USD SHORT (SELL Stop) @ 0.6800 order did not trigger.

4 –  BTC/USD SHORT (SELL Stop) @ 6850 order did not trigger.

5 –  GBP/USD LONG (BUY Stop) @ 1.3955 entry was closed by Trailing Stop at @ 1.3983 with 28 pips profit.

آرامش در معامله گری با سیگنالهای پرایس اکشن

برای مطلع شدن از تخفیف ها و برنامه های بخش سیگنال فارکس در سایت ما، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد کنید.

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

سیگنالهای رایگان 8 فوریه 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *